Privacyverklaring

Vrijwilligerspunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In het Privacy Beleid dat je hier kunt vinden, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrijwilligerspunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.